„CQ BUDAPEST”

VHF/UHF/SHF Budapest-bajnokság

(2012-től visszavonásig érvényes)

http://cqbp.mraszbsz.hu

 

 

Rendezője: A MRASZ Budapesti Szövetsége megbízásából a Puskás Tivadar Rádióklub.

 Célja: A kezdő rádióamatőrök versenykészségének kialakítása; a CW (A1A), az SSB (J3E) adásmódok használatának ösztönzése; a „New Budapest Award” diploma és a „BUDAPEST URH BAJNOKA” cím elnyerésének, minősítési pontok megszerzésének biztosítása.

 Ideje: Minden év januártól – novemberig, minden hó első hétfője, 17.00 – 20.00 UTC között (11 forduló).

 Résztvevők: Minden érvényes rádióengedéllyel rendelkező hazai és külföldi rádióamatőr, aki a versenykiírásban leírtakat elfogadja.

 Nevezés: A Rádióforgalmi Versenyszabályzatban leírtak szerint, az érvényes regisztrációs kártyával rendelkező tagegyesületi tagok, és egyesületeik nevezettnek minősülnek  (csak hazaiaknak). Nem kell nevezniük azon hazai rádióamatőröknek, akik nem tagjai a MRASZ valamely tagegyesületének, valamint a külföldi versenyzőknek . Ők az "F", "Nyílt" kategóriában kerülnek értékelésre.

Kategóriák:

„A” - Egykezelősök 144 MHz-en,  budapesti QTH-ról
 
„B” - Egykezelősök 144 MHz-en, vidéki QTH-ról
 
„C” - Egykezelősök többsávon, budapesti QTH-ról
 
„D” - Egykezelősök többsávon, vidéki QTH-ról
 
„E” - Többkezelősök többsávon, bármely QTH-ról
 
„F” - Nyílt, bármely QTH-ról
 
"A" vagy "B" illetve "C" vagy "D" kategóriák esetében a "budapesti" - "vidéki" besorolást az dönti el, hogy a verseny évadból mely QTH-ról versenyzett több alkalommal. Budapesti állomásnak kell számítani azt, aki a fordulók legalább 60%-át budapesti QTH-ról teljesítette!
Az értékelés megkönnyítése érdekében minden forduló jegyzőkönyvében az adott hónapnak megfelelő kategóriát kell megadni. A tényleges kategória a novemberi forduló után, a beküldött jegyzőkönyvek alapján dől el.

Frekvencia: 144 MHz – 10 GHz az IARU Region 1. sávfelosztási ajánlata szerint. Kivételek: az „átjátszók” és a 145,500 MHz frekvencia

Adásmód: CW (A1A), SSB (J3E) és FM (F3E)

Teljesítmény: a versenyen 144MHz-en maximum 100W, a többi sávon maximum 50W, az utolsó aktív elemet követő kimenő csatlakozón mért RF teljesítmény használható !!

Hívás: távírón CQ Bp vagy TEST Bp., távbeszélőn CQ BUDAPEST

Ellenőrzőszám: RST vagy RS + sávonként és fordulónként sorszám 001-gyel kezdődően, valamint WW QTH helyzet (pl.: 599102 JN97NL)

Pontozás: minden érvényes összeköttetés km-távolság 1 pont, azonos QTH helyzeten belüli összeköttetés 5 pont

Szorzók: a sávonkénti végeredményt 144MHz-en eggyel, 432MHz-en  kettővel, 1296MHz-en hárommal, a többi mikrohullámú sávban néggyel kell megszorozni

Végeredmény: A sávonként elért pontok összege

Érvénytelen összeköttetés: ha hibás a vett hívójel, hibás a vett ellenőrzőszám, ismételten pontozott dupla összeköttetés.

Versenyjegyzőkönyvek: LOG 3–4 nyomtatványon vagy számítógéppel, fordulónként, sávonként külön-külön készüljenek, az összesítőn sávonként fel kell tüntetni az összeköttetések számát és a sávonkénti végeredményt. A VERSENYKATEGÓRIÁT meg kell adni!

Egy operátor csak egy hívójelet használhat fordulónként! Több hívójel, azonos operátor esetében, a többi hívójeltől csak kontrol jegyzőkönyvet fogadunk el!

A jegyzőkönyvek postázási határideje fordulónként a versenyt követő 15. nap. A jegyzőkönyveket drótpostán várjuk!

Postacím:  drótpostán: cqbp@mraszbsz.hu  Az e-mailek Tárgy mezőjében kérjük megadni a HÍVÓJELET a KATEGÓRIÁT és a HÓNAPOT!

Díjazás: Érmet és oklevelet kap a kategóriák első három helyezettje. A versenyen résztvevő utánpótlás korú és külföldi rádióamatőrök emléklapot kapnak. A „Budapest URH bajnoka” címet és az ezzel járó különdíjat az „A” és a „C” kategóriák első helyezettjei nyerik el.

Eredményhirdetés: Előzetes eredmény és végeredmény a verseny honlapján: http://cqbp.mraszbsz.hu A verseny végeredményét a MRASZ–BSZ honlapján (www.mraszbsz.hu) és a Magyar Rádióamatőr Szövetség honlapján (www.mrasz.hu) is közzétesszük.

Díjátadás: Minden évben a BURABU-n.

Egyéb: A Rádióforgalmi Versenyszabályzatban leírtak betartása minden résztvevő számára kötelező!

A szélessávú zavart okozó állomásokat, amennyiben azt a verseny résztvevői a jegyzőkönyveikben jelzik, a Versenybíróság elmarasztalhatja.

 

Versenymanager: HA5OJ, Tóth István (Puskás Tivadar Rádióklub).

 

MRASZ Budapesti Szövetsége