Versenykiírás HA-QRP 2010

 

A Rádiótechnika szerkesztősége 1974 óta minden évben, így idén is megrendezi a QRPversenyét.

Cél: Annak bizonyítása, hogy kis teljesítményű adókészülékkel is lehet üzembiztos

összeköttetéseket létesíteni.

Ideje: A magyar kollektív és a külföldi amatőr adóállomások 2010. november 1-jén 00.00 UT-tól

november 7-én 24.00 UT-ig folyamatosan; a magyar egyéni amatőrök pedig november 1-jén 00.00

UT-tól 24 UT-ig, 2-án, 3-án, 4-én 17.00-tól 24.00 UT-ig, 5-én 17.00 UT-tól 7-én 24.00 UT-ig

versenyezhetnek.

Frekvenciasáv: 3500...3600 kHz.

Adásmód: Távíró (A1A).

Hívás: Cq test qrp de...

Összeköttetés: Kölcsönösen venni, illetve adni kell az RST-t, az állomás QTH-ját és az operátor

nevét. Bármely adat hiánya esetén 1 pont a levonás. Az összeköttetés beírt időpontjánál legfeljebb

3 perc eltérés megengedett.

Pontozás és eredményszámítás: Minden hibátlan kétoldali kapcsolat esetén a saját ország 1

pont, más ország 2 pont. Ugyanazon állomással a verseny során csak 1 QSO pontozható.

(Természetesen a QRO állomásokkal létesített összeköttetések is érvényesek.) A pontok összegét

meg kell szorozni a DXCC-jegyzék elért körzeteinek számával.

Kategóriák: magyar egyéniek, – magyar kollektívák, – külföldiek, – SWL-ek.

Műszaki feltétel: A versenyben csak olyan adó üzemeltethető, amelynél a végfok RF kimenő

teljesítménye nem haladja meg a 10 W-ot.

A jegyzőkönyv tartalmazza: a QSO-időpontot, a riportokat; – az ellenállomás hívójelét, QTH-ját

és az operátorának a nevét; – az adóvégfokozat aktív elemének a típusát!

SWL-ek a QRP-állomásnak adott riportjukat, annak nevét, QTH-ját és a QSO-partnerének

hívójelét, valamint a QRP-stől kapott riportját naplózzák!

A jegyzőkönyv postázási határideje: november 21. Cím: Rádiótechnika szerkesztősége,

(H–)1374 Budapest, Pf. 603 vagy haqrp@radiovilag.hu

Díjazás: Minden (jegyzőkönyvet küldő) részvevő állomás elektronikus emléklapot kap, amely

innen, a honlapunkról lesz kérhető az eredményhirdetés után. A kiemelkedően szerepelt külföldiek

a "Rádiótechnika" folyóiratot egy évig kapják díjtalanul. A hazai állomások kategóriánkénti első

három helyezettjét a szerkesztőség értékes tárgyjutalomban részesíti.

Ellenőrzés: A verseny tisztaságának megőrzése végett a rendező ellenőriztetheti a feltételek

betartását. Ezúton is felkéri a klubokat, hogy a munkaterületükön szervezzék meg az ellenőrzést

és a versenyben részt vevő, de a kiírástól eltérően működő állomásokat jelezzék!

 
 
Rádiótechnika szerkesztősége